Máy phun khói Vector Fog H200SF

  • Dung tích: 6,5 lít
  • Nhiên liệu: xăng
  • Động cơ: phản lực xung
  • Ứng dụng: hóa chất gốc nước/dầu
  • Lưu lượng phun: 50lph
  • Kích thước giọt: 5 – 30 micron
  • Khối lượng tịnh: 10,8 kg
  • Kích thước: 140x31x17 cm
  • Đặc trưng: có chức năng kép, phun sương dựa trên nước và dầu
Danh mục: