Máy phun khói Mini BY 100

  • Dung tích: 2.8 lít
  • Nhiên liệu: Khí gas
  • Kích thước hạt phun: 5 – 30 microns
  • Khối lượng: 1.7 kg
Danh mục: