Thuốc diệt côn trùng Pestguard 161 của Nhật Bản

950,000

Thành phần

  • D-Tetramethrin ………………… 4,43 %.
  • Cyphenothrin…………………… 13,3 %.
  • Chất phụ gia……………………. 82,27%.