Phương pháp tiêu diệt kiến hiệu quả HITAMI 50WG

10,000

hế phẩm diệt kiến dạng phun hoặc rắc
Hoạt chất:
Deltamethrin 0.4%
Cholorpyrifos 4.6%

Hướng dẫn sử dụng:
Phun: Hòa tan 10g với 1 lít nước; phun dung dịch đã pha /25m2 bề mặt
Rắc: Cho 50g chế phẩm vào lọ rắc cho 100-125m2 bề mặt

Danh mục: