Keo dính chuột là gì và các sử dụng chúng | Tìm hiểu ngay

    • Thành phần chính: Dầu công nghiệp 70%
    • Công dụng: Bẫy chuột, bẫy ruồi
    Danh mục: