Keo dính chuột là gì và các sử dụng chúng | Tìm hiểu ngay

  • Thành phần chính: Dầu công nghiệp 70%
  • Công dụng: Bẫy chuột, bẫy ruồi
Danh mục: