Dầu trừ mối Wopro

120,000

  • Thuốc Wopro 9AL chuyên dùng để xử lý các loài mối, mối gỗ khô, mọt, bọ vỏ cây, mọt đục lỗ… ngăn chặn trứng và ấu trùng.
  • Quy cách: Chai 1lít, can 5lít, 10lít, Phuy 200 lít.
Danh mục: