Bả diệt mối sinh học Xterm

1,400,000

Bả diệt mối Xterm là hệ thống bả mồi ( Hệ thống trạm kiểm soát mối IG và Trạm đặt trên mặt đất AG). Có tính đổi mới nhất hiện nay với tính năng thiết kế mới, trong đó bao gồm chứa thức ăn để dẫn dụ mối đến và thuốc diệt mối tiên tiến nhất hiện nay.