Agrofog 1 lít – Bình phun tồn lưu diệt côn trùng

  • Bình phun cầm tay phun thuốc diệt muỗi Agrofog 1 lít.
  • Bình nhập khẩu từ Agrofog – Ý.
  • Bình phun cầm tay mini , nhỏ gọn.
  • Miêu tả: màu trắng, vỏ nhôm
  • Chất lượng tuyệt vời, bền bỉ, đầu phun nhiều chế độ, hạt phun mịn.
Danh mục: