Agrofog 0.5 lít – Bình phun tồn lưu diệt côn trùng

  • Bình phun cầm tay phun thuốc diệt muỗi Agrofog 0.5 lít.
  • Bình nhập khẩu từ Agrofog – Ý.
  • Bình phun cầm tay mini , nhỏ gọn.
  • Chất lượng tuyệt vời, bền bỉ, đầu phun nhiều chế độ, hạt phun mịn.
  • Bảo hành: 6 tháng
Danh mục: