Máy đuổi chim Bird-X-Peller PRO kiểm soát , phòng chống chim từ Mỹ

  • Nhà sản xuất: Được sản xuất bởi Bird-x USA
  • Kích thước: 15,2 x 22,9 x 10,2cm
  • Trọng lượng: 181gram
  • Hộp bao gồm: 1x Bird-X-Peller Pro (BXP-AU), giá đỡ, bộ chuyển đổi AC 240V, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn ứng dụng, gói thông tin điều khiển chim
  • Đặc trị: Chim
Danh mục: