Lồng bắt chuột thông minh

170,000

  • Lồng bắt chuột thông minh bắt được cả đàn thay vì 1 con
  • Dễ sử dụng, an toàn với con người
  • Dễ mua trên thị trường
Danh mục: