GRAD BLACK G2 Máy diệt muỗi cao cấp hiệu quả nhập ngoại

30,000,000

  • Nguồn điện: A/C 220 V, 50 Hz
  • Trọng lượng: Máy chính — 7 kg;Các thiết bị hỗ trợ — 8 kg.
  • Nhiệt độ hoạt động phù hợp: Từ 10 đến 50 °C
  • Điện tiêu thụ: 300W
Danh mục: