Dethmor – Thuốc diệt chuột xuất xứ Nhật Bản

150,000

  • Thương hiệu: Dethmor
  • Xuất xứ: Nhật
  • Đóng gói: 4 gói nhỏ/
  • Thời gian ngấm thuốc: 1- 3 ngày chuột chết