Việc Khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Diệt Côn Trùng (Website www.dietcontrung.com.vn) đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân thủ các “điều khoản sử dụng” và “chính sách bảo mật” của chúng tôi. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận, vui lòng không sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Diệt Côn Trùng.

Dietcontrung.com.vn có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung trong mục “điều khoản sử dụng” và  “chính sách bảo mật” vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi Page “điều khoản sử dụng” và  “chính sách bảo mật” thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website của chúng tôi sau khi đã bổ sung các nội dung trong “điều khoản sử dụng” và “chính sách bảo mật” thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi.

Chúng tôi sẽ để thông báo “ Lần cập nhật gần nhất” ở cuối bài viết trong trường hợp có sự thay đổi về “điều khoản sử dụng” hoặc “chính sách bảo mật”. Dưới đây là nội dung về Điều khoản sử dụng của chúng tôi

Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung được đăng tải trên website www.dietcontrung.com.vn thuộc sở hữu của Công Ty Diệt Côn Trùng Gây Hại. Website www.dietcontrung.com.vn đã được đăng ký bảo vệ bản quyền với DMCA (Đạo luật bản quyền kỹ thuật số). Đạo luật này sẽ chống mọi hành vi sao chép nội dung của các website được bảo vệ và loại bỏ chúng ra khỏi hệ thống tìm kiếm. Do đó, khi bạn muốn sử dụng nội dung trên website, xin hãy dẫn nguồn về website www.dietcontrung.com.vn.

Chúng tôi luôn hoan nghênh sự đóng góp ý kiến và phản hồi của khách hàng về “điều khoản sử dụng” và  “Chính sách bảo mật” này. Nếu có những thắc mắc liên quan vui long liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc Email.

Lần cập nhật gần nhất: 03/03/2020